کسب رتبه عالی کشوری دبیرخانه راهبردی کیفیت بخشی به درس علوم تجربی در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸مستقر در قم

- کسب رتبه عالی کشوری دبیرخانه راهبردی کیفیت بخشی به درس علوم تجربی در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ را به سرگروه های محترم درس علوم تجربی سراسر کشور تبریک عرض می نماییم  بدون شک کسب  این امتیازبا همدلی  ،   همراهی و همکاری شما عزیزان در اجرای برنامه ها ی دبیر خانه میسر شده است ،ضمنا تقدیر و تشکر از زحمات همه سرگروه های محترم و دبیران عزیز استان ها  انشالله  در سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹  با توجه به شیوع بیماری کوید ۱۹بتوانیم با عزمی محکم و تلاشی مضاعف ،در کیفیت بخشی به درس علوم تجربی ،فعالیت هایی موثر رابه دبیران و دانش آموزان سرزمینمان ارائه دهیم.