برگزاري کارگاه مجازي درس علوم تجربی(سال تحصیلی97-96)

قابل توجه سرگروه ها و دبیران محترم علوم تجربی سراسر کشور

با احترام و آرزوي توفیق روز افزون براي تمامی همکاران محترم ، به استحضار می رساند در راستاي اجراي برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوري درس علوم تجربی مستقر در استان قم ، این دبیرخانه اقدام به برگزاري کارگاه مجازي براي دبیران محترم درس علوم تجربی نموده است . بخشنامه ارسالي به استان ها از لينک زير قابل دريافت است . مستدعي است سرگروه هاي محترم استا نها به نحو شايسته اطلاع رساني فرمايند .

برگزاري کارگاه مجازي درس علوم تجربی

شیوه نامه اجرایی اولین دوره ي مسابقات آزمایشگاهی (ویژه ي دبیران علوم تجربی)(سال تحصیلی97-96)

فعالیت هاي آزمایشگاهی از دیر باز نقش مهمی را در برنامه درسی علوم تجربی داشته و تأثیر منحصر به فرد و قابل توجهی در یادگیري علوم تجربی در دانش آموزان دارد. این فعالیت ها علاوه بر اینکه موجب افزایش جذابیت آموزشی و انگیزه یادگیري در دانش آموزان می شود، درك عمیق مفاهیم درسی را تسهیل نموده و مهارت دانش آموزان را در به کارگیري وسایل و مواد آزمایشگاهی افزایش داده و دستیابی به سطوح بالاتر حیطه هاي یادگیري مانند تجزیه و تحلیل و حل مسئله را سبب می شود. بنابراین ضروري است از روش هایی که معلمان را در استفاده بهینه از وسایل آموزشی توانمند می سازد بهره گرفته شود .

راهکار 7-11سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با عنوان توسعه زمینه ي پژوهشگري و افزایش توانمندي هاي حرفه اي به شکل فردي و گروهی میان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ایجاد فرصت هاي بازآموزي مستمر علمی و... توانمندسازي معلمان را مورد تصریح و تأکید قرار داده است.
در همین راستا دبیرخانه کشوري کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس علوم تجربی مستقر در استان قم زیر نظر دفتر آموزش دوره ي اول متوسطه وزارت محترم متبوع، اولین دوره ي مسابقات آزمایشگاهی ویژهي دبیران علوم تجربی را در سراسر کشور برگزار نماید.شیوه نامه اجرایی مسابقات از لینک زیر قابل دریافت است .

شیوه نامه اجرایی اولین دوره ي مسابقات آزمایشگاهی (ویژه ي دبیران علوم تجربی)

 

11 آبان ماه ، روز آزمایشگاه گرامی باد(سال تحصیلی97-96)

 

 

روز آزمایشگاه (11 آبان)

 

یکی از مهمترین عوامل ایجاد علاقه مندي دانش آموزان به انجام فعالیت هاي آزمایشگاهی، مناسب و جذاب بودن فضاي آزمایشگاه ها است.

همکاران محترم، با نظارت مدیران، معاونین، دبیران مدارس و با مشارکت دانش آموزان در این روز به بهسازي و کاربردي کردن فضا و چیدمان مناسب وسایل آزمایشگاه ها اقدام نمایند.

در این روز به  منظور آشنایی و تشویق دانش آموزان به انجام فعالیت هاي آزمایشگاهی، اجرای برنامه هاي ذیل در مدارس پیشنهاد می گردد:

ـ نصب پوستر، عکس، بروشور در مورد فعالیت هاي آزمایشگاهی؛ انجام آزمایشات ساده و جذاب و فعالیت هاي جانبی دیگر.

ـ  نواخته شدن زنگ آزمایشگاه در مدارس                                      

ـ تجهیز آزمایشگاهها به وسایل آزمایشگاهی، منطبق با آزمایش های کتاب های درسی

 ـ ایمن سازی محیط آزمایشگاه (وجود موادشیمیایی و وسایل آزمایشگاهی مختلف در آزمایشگاه، ضرورت رعایت نکات ایمنی را افزایش می دهد. بنابراین قبل از حضور دانش آموزان، محیط آزمایشگاه آماده و ایمن گردد.)

ـ نصب نشانه های ایمنی که در کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم قرار دارد ،تا توجه دانش آموزان بیشتر جلب شود.

ـ آموزش استفاده از کپسول آتش نشانی

ـ  برگزاری نمایشگاه دست سازه های دبیران و دانش آموزان در مدرسه