برگزاري کارگاه مجازي درس علوم تجربی(سال تحصیلی97-96)

قابل توجه سرگروه ها و دبیران محترم علوم تجربی سراسر کشور

با احترام و آرزوي توفیق روز افزون براي تمامی همکاران محترم ، به استحضار می رساند در راستاي اجراي برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوري درس علوم تجربی مستقر در استان قم ، این دبیرخانه اقدام به برگزاري کارگاه مجازي براي دبیران محترم درس علوم تجربی نموده است . بخشنامه ارسالي به استان ها از لينک زير قابل دريافت است . مستدعي است سرگروه هاي محترم استا نها به نحو شايسته اطلاع رساني فرمايند .

برگزاري کارگاه مجازي درس علوم تجربی