11 آبان ماه ، روز آزمایشگاه گرامی باد(سال تحصیلی97-96)

 

 

روز آزمایشگاه (11 آبان)

 

یکی از مهمترین عوامل ایجاد علاقه مندي دانش آموزان به انجام فعالیت هاي آزمایشگاهی، مناسب و جذاب بودن فضاي آزمایشگاه ها است.

همکاران محترم، با نظارت مدیران، معاونین، دبیران مدارس و با مشارکت دانش آموزان در این روز به بهسازي و کاربردي کردن فضا و چیدمان مناسب وسایل آزمایشگاه ها اقدام نمایند.

در این روز به  منظور آشنایی و تشویق دانش آموزان به انجام فعالیت هاي آزمایشگاهی، اجرای برنامه هاي ذیل در مدارس پیشنهاد می گردد:

ـ نصب پوستر، عکس، بروشور در مورد فعالیت هاي آزمایشگاهی؛ انجام آزمایشات ساده و جذاب و فعالیت هاي جانبی دیگر.

ـ  نواخته شدن زنگ آزمایشگاه در مدارس                                      

ـ تجهیز آزمایشگاهها به وسایل آزمایشگاهی، منطبق با آزمایش های کتاب های درسی

 ـ ایمن سازی محیط آزمایشگاه (وجود موادشیمیایی و وسایل آزمایشگاهی مختلف در آزمایشگاه، ضرورت رعایت نکات ایمنی را افزایش می دهد. بنابراین قبل از حضور دانش آموزان، محیط آزمایشگاه آماده و ایمن گردد.)

ـ نصب نشانه های ایمنی که در کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم قرار دارد ،تا توجه دانش آموزان بیشتر جلب شود.

ـ آموزش استفاده از کپسول آتش نشانی

ـ  برگزاری نمایشگاه دست سازه های دبیران و دانش آموزان در مدرسه