درسنامه علوم تجربی سه پایه تحصیلی

-درسنامه علوم تجربی سال هفتم

-درسنامه علوم تجربی سال هشتم

-درسنامه علوم تجربی سال نهم

این مجموعه ارزشمند توسط کارگروه تخصصی با مدیریت سرکار خانم نسرین نامداری و همکارانشان خانم ها ندا خدادادی و شاهدخت ارشدی از استان کرمانشاه  تهیه شده که واقعا قابل تقدیر و ستایش است.

همچنین سرکار خانم لیلا دلفان از استان تهران نیز با این گروه همکاری داشته اند.